Onze focus

Werken aan mobiliteit op een herkenbare schaal

Werken op de best passende schaal

Succesvol werken aan de mobiliteitstransitie doen wij gebiedsgericht op de best passende schaal: de juiste mobiliteit op de juiste plek op het juiste moment. Van bedrijventerrein tot woonwijk, en van corridor tot centrumgebied. Met oog voor de lokale uitdagingen werken we samen met alle belanghebbenden aan oplossingen. Daarin maken we keuzes vanuit wat van waarde creëert voor mensen. Waarden als leefbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, gezondheid en bereikbaarheid brengen we in evenwicht. Op een manier zodat mensen er zelf en samen mee aan de slag gaan.

Gebiedsgericht werken

Binnensteden
Woonwijken
Bedrijventerreinen
Corridors