Corridors

Betere doorstoming van A naar B

Wat is een corridor?

Onder een corridor verstaan we een strook land of gebied liggend tussen twee (of meerdere) belangrijke bestemmingen, waarbinnen intensief transport van goederen en of mobiliteit van personen plaatsvindt. Corridors hebben in de spitsuren vaak te maken met filevorming. Uitbreiding van de infrastructuur is niet altijd gewenst of mogelijk. Door slimmere verkeerssystemen, goed afgestemd openbaar vervoer, veilige fietspaden en betere keuzes kan veel winst worden behaald.

Betere keuzes leiden tot betere doorstroming

Voor de verplaatsing van A naar B zijn vaak meerdere mogelijkheden. Denk aan verplaatsing via een snelweg, spoorlijn of fietspad. Verplaatsing tijdens de spitruren of daarbuiten. De keuzes van alle deelnemers bij elkaar opgeteld bepalen de doorstroming.

Inzicht in doelgroepen

Om tot de juiste oplossingen te komen is inzicht in de motivaties per doelgroep essentieel. Informatie over reisgedrag de redenen waarom ze reizen vorm een startpunt om reizigers slimmere keuzes te laten maken.  Het aanpassen van gewoontegedrag blijkt in de praktijk echter een hardnekkige uitdaging. Onze gedragsaanpak kan daarbij helpen. 

Recente projecten

Gebiedsgericht werken

Binnensteden
Woonwijken
Bedrijventerreinen
Corridors

Blogs en berichten over corridors

Inspiratiepapers over corridors

We publiceren regelmatig inspiratiepapers waarin onder meer corridors en het veranderen van reisgedrag aan bod komen. Download onze meeste recente paper over dit onderwerp hiernaast. Of bekijk het volledige overzicht van papers over dit thema.

Verder praten over corridors

Ontdek hoe &Morgen jouw gemeente, regio of buurt kan helpen bij de mobiliteitstransitie. Neem vrijblijvend contact voor een kennismaking en laten we samen de toekomst van mobiliteit bespreken