Binnensteden

Een gezonde en prettige verblijfsomgeving

Mobiliteit in de binnenstad

De mobiliteitsopgaven van steden zijn talrijk: denk aan de toenemende verdichting, het verminderen van emissies, het realiseren van duurzame bereikbaarheid, de introductie van zero-emissiezones in de binnenstad en het toegankelijk en betaalbaar maken van mobiliteit voor iedereen. Mobiliteit is daarbij niet alleen de kan daarbij een katalysator zijn voor nieuwe oplossingen.

Talrijke mogelijkheden

Op papier bestaand talrijke mogelijkheden om de mobiliteitsopgaven in te vullen. Zo experimenteren steden met autoluwe buurten en bouwen we mobiliteitshubs voor bewoners en bezoekers. Soms is het mogelijk flexibel te kijken naar parkeermogelijkheden voor auto’s en fietsen. Of kan deelmobiliteit worden ingezet. De aangrijpingspunten zijn talrijk.

Gedrag en gedragsverandering

Een belangrijke factor in het veranderen van stedelijke mobiliteit is menselijk gedrag van stadsbewoners, bezoekers en forenzen. Een oplossing is immers pas effectief wanneer er gebruik van wordt gemaakt. Hier komt gedragsverandering om de hoek kijken. Het aanpassen van gewoontegedrag blijkt in de praktijk een hardnekkige uitdaging. Onze gedragsaanpak kan daarbij helpen. 

Recente projecten

Gebiedsgericht werken

Binnensteden
Woonwijken
Bedrijventerreinen
Corridors

Blogs en berichten over mobiliteit in de binnenstad

Inspiratiepapers over stedelijke mobiliteit

We publiceren regelmatig inspiratiepapers waarin onder meer slimme stedelijke logistiek, zero emissie zones en de rol van gedrag aan bod komen. Download onze meeste recente paper over dit onderwerp hiernaast. Of bekijk het volledige overzicht van papers over dit thema.

Verder praten over stadscentra

Ontdek hoe &Morgen jouw gemeente, regio of buurt kan helpen bij de mobiliteitstransitie. Neem vrijblijvend contact voor een kennismaking en laten we samen de toekomst van mobiliteit bespreken