Bedrijventerreinen

Betere bereikbaar en leefbaarheid

Een beter bereikbaar bedrijventerrein

Bereikbaarheid is voor bedrijventerreinen essentieel. Bedrijven moeten immers laagdrempelig toegankelijk zijn voor onder meer werknemers, leveranciers en klanten. Tegelijk moet bedrijventerrein een prettig gebied zijn. Betere bereikbaarheid onstaat onder meer door het stimuleren van acieve mobiliteit en het gebruik van openbaar vervoer. Minder auto’s leiden tot minder congestie en een aantrekkelijkere werkomgeving.

‘Modal shift’ in woon-werk verkeer

Door een verschuiving van het autogebruik naar actieve mobiliteit en openbaar vervoer kan de parkeercapaciteit in en rondom bedrijventerreinen vaak tot 30% worden teruggebracht, zonder klachten. Het realiseren van voldoende oplossingen voor alle betrokken partijen is hierbij essentieel.

Strategisch Omgevingsmanagement

Met onze aanpak voor Strategisch Omgevingsmanagement komen we tot gedeelde oplossingen voor complexe mobiliteitsvraagstukken rondom bedrijventerreinen met veel verschillende stakeholders.

Recente projecten

Gebiedsgericht werken

Binnensteden
Woonwijken
Bedrijventerreinen
Corridors

Blogs en berichten over bedrijventerreinen

Inspiratiepapers over bedrijventerreinen

We publiceren regelmatig inspiratiepapers waarin onder meer bedrijventerreinen, strategisch omgevingsmanagement en de rol van gedrag aan bod komen. Download onze meeste recente paper over dit onderwerp hiernaast. Of bekijk het volledige overzicht van papers over dit thema.

Verder praten over bedrijventerreinen

Ontdek hoe &Morgen jouw gemeente, regio of buurt kan helpen bij de mobiliteitstransitie. Neem vrijblijvend contact voor een kennismaking en laten we samen de toekomst van mobiliteit bespreken