jun 27
Schiphol

Vier geleerde lessen van Groot Schiphol Bereikbaar

Datum: 27 juni 2024

Vijf jaar geleden liepen de wegen rondom Schiphol vol. Daarom bundelden Royal Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Area Development Company, Vervoerregio Amsterdam en het ministerie van I&W hun krachten in het programma Groot Schiphol Bereikbaar (GSB). Via GSB werden grote en kleinere werkgevers op bedrijventerreinen rondom Schiphol betrokken om invloed uit te oefenen op het reisgedrag van hun werknemers. Onze collega Mirjam De Keizer speelde hierin een centrale rol. Wat zijn haar ervaringen? In deze blog deelt ze de vier belangrijkste lessen uit dit project.

1. Verbind partijen rondom een gedeelde ambitie en houd deze scherp in het vizier

Bij een publiek-private samenwerking als GSB is het belangrijk dat er eigenaarschap gecreëerd wordt bij alle betrokken partijen. Als procesmanager sta je voor de uitdaging om iedereen aangehaakt te houden en te herinneren aan de gemeenschappelijke waarden en doelstellingen. Schroom niet de partners daarin een duidelijke rol toe te dichten.’

2. Beweeg je als pionier, op locatie, tussen de partners

Je moet er plezier in hebben om de bedrijventerreinen te leren kennen en te bouwen aan een relevant netwerk. Onze mobiliteitsmakelaars waren actief in het gebied zelf en werden na een tijdje herkend. Daar schuilt echt een kracht! Zichtbaar zijn, in letterlijke zin.’

3. Verbind de boardroom en de praktijk

Een mooie papieren werkelijkheid is niet afdoende. Je moet ook met concrete interventies aan de slag. Die verbinding tussen boardroom en praktijk, moet je continu zoeken. Dus naast horizontale lijnen ook verticale lijnen trekken, zorgen dat het tastbaar wordt voor mensen waar we mee bezig zijn en waar we het voor doen. Dat is belangrijk.’

4. Vier de kleine successen en ventileer de best practices

Er was eens een werkgever die zijn werknemers wilde stimuleren meer met de fiets naar kantoor te komen. Van de 50 komen er dan een paar 1x per week met de fiets in plaats van de auto. Het is heel makkelijk om dan te denken: “110.000 forenzen, 7 man op de fiets! Hey lekker bezig jongens!” Maar het feit dat die werkgever de moeite neemt om dit te doen, laat zien hoe het anders kan, dat is waar we aandacht op vestigen. Het gaat niet direct om aantallen, maar om het planten van een zaadje.

Take aways

Terugkijkend op dit project concludeert Mirjam dat de kracht van het programma Groot Schiphol Bereikbaar vooral zat in de samenwerking tussen de verschillende partijen en partners en de gezamenlijk inspanningen ‘in het veld’. Die samenwerking was onder meer succesvol door de energie en het plezier die vrijkwamen in het proces. ´Maar ook door de gedeelde ambitie die we onderweg met elkaar steeds scherp hebben gehouden´.

Delen van dit artikel werden oorspronkelijk gepubliceerd op samenbouwenaanbereikbaarheid.nl

Visiepaper: Strategisch Omgevingsmanagement - Samenwerking die werkt!

Hoe breng je de verschillende stakeholders bij elkaar en vind je gedeelde belangen?

Visiepaper: Strategisch Omgevingsmanagement - Samenwerking die werkt!

Hoe breng je de verschillende stakeholders bij elkaar en vind je gedeelde belangen?