Blog

jul 19
De openbare ruimte staat in steden steeds meer onder druk. De binnenstedelijke bouwopgave is groot. Meervoudige claims vanuit energie, klimaat, economie, groen, veiligheid, leefbaarheid en recreatie vragen letterlijk om ruimte. Waar bereikbaarheid altijd het…
jul 19
In zowel nieuwe gebieden als in bestaande wijken liggen veel kansen voor mobiliteitshubs. Dit zijn levendige, centraal gelegen plekken waar bewoners alle modaliteiten vinden. Niet in een parkeergarage, maar op prettige plek waar ze…
jul 19
Hinder tijdens onderhoud, wegenbouw of gebiedsontwikkeling komt steeds vaker voor en de belangen van gemeente, bedrijfsleven, bewoners en belangenorganisaties zijn vaak tegenstrijdig. De uitdaging is om de complexe minder hinderopgave integraal aan te pakken,…
jul 19
De levering van goederen en diensten moet slimmer, bijvoorbeeld meer gebundeld zodat een straat met één in plaats van tien bestelauto’s per dag kan worden beleverd. En schoner gezien de ambities voor zero-emissie stadslogistiek…
jul 19
De landelijke overheidsambities op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit zijn hoog. Aan jou de taak om deze ambities te vertalen naar lokaal en regionaal niveau. Als professional ervaar je dagelijks hoe complex…
jul 19
Door stedelijke groei en de verdichtingsopgave neemt de druk op het wegennetwerk en de openbare ruimte toe. Tegelijkertijd volgen innovaties elkaar in hoog tempo op. Met innovatieve mobiliteit maak je slimmer gebruik van de…