mrt 04
Deelfietsen in stalling

De deelfiets in het nieuws

Datum: 4 maart 2024

De deelfiets is in opkomst en speelt een steeds belangrijkere rol in de duurzame ambities van vervoersregio´s, provincies en gemeenten. De opkomst van deelfietsen draagt niet alleen bij aan de vermindering van luchtvervuiling, maar bevordert ook een gezondere levensstijl. Door de toegankelijkheid van deelfietsen te vergroten, worden meer mensen aangemoedigd om de auto te laten staan en te kiezen voor deze milieuvriendelijke vervoerswijze.

Afgelopen maand kwam de deelfiets dan ook verschillende keren in het nieuws. De integratie van de elektrische deelfietsen van TIER in de NS-app is een voorbeeld. Reizigers kunnen in dezelfde app eenvoudig een elektrische deelfiets vinden om hun reis naar of vanaf het station met een deelfiets te voltooien. Nils Verkennis directeur Nederland bij TIER, benadrukt dat deze integratie zich richt op de twee belangrijke obstakels bij het streven naar duurzaam reizen: gemak en flexibiliteit.

Gemeenten stimuleren de deelfiets

Op gemeenteniveau staat de deelfiets regelmatig in de belangstelling als puzzelstuk in de mobiliteitspuzzel. Begin dit jaar kwamen bijvoorbeeld de gemeenten Eindhoven en Zoetermeer in het nieuws met initiatieven waarin deze vorm van deelmobiliteit centraal stond. Het creëren van hubs en zogeheten dropzones speelt bij verschillende gemeenten een belangrijke rol voor het toegankelijk maken van deelmobiliteit. In de Gemeente Eindhoven zijn vier hubs geopend voor zowel deelfiets, deelauto’s en deelscooters. En de Gemeente Nijmegen opende niet alleen een hub voor deelvervoer, maar biedt ook zelf deelvervoer aan. De gemeente neemt twintig elektrische deelfietsen in eigendom die gestationeerd worden bij het transferium in Nijmegen-Noord. Automobilisten die hier parkeren en verder willen reizen naar de stad kunnen gratis gebruik maken van de deelfietsen.

Ook zagen we begin dit jaar dat de Gemeente Zoetermeer belang hecht aan de deelfiets. Daar wilde HTM, het openbaar vervoersbedrijf van de Haagse regio, stoppen met het aanbieden van deelfietsen. Maar dankzij een subsidie van de gemeente blijft HTM de deelfiets aanbieden op het Dutch Innovation Park. Deze fietsen vervullen daar volgens de gemeente een essentiële rol en zijn dit jaar voor reizigers gratis beschikbaar.

Deelmobiliteit vraagt om samenwerking

Op regionaal niveau zien we dat samenwerking een belangrijke rol speelt bij de vraag hoe deelmobiliteit het beste ingezet kan worden. Onze adviseur Mirjam De Keizer is sinds januari 2023 projectleider van het onderzoek naar regionale deelmobiliteit bij de Vervoerregio Amsterdam (VRA).

De Vervoerregio Amsterdam zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. Als regisseur van het regionale verkeer en vervoer dragen zij bij aan goede verbindingen tussen bestemmingen, zodat mensen zich per openbaar vervoer, fiets of auto snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Daarvoor bundelen zij met vijftien gemeenten hun kennis en bestuurlijke kracht.

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad vormen samen de Vervoerregio Amsterdam.

Vorig jaar heeft de VRA haar nieuwe beleidskader mobiliteit vastgesteld. De Vervoerregio streeft ernaar dat iedereen in de regio zijn bestemming kan bereiken én dat de keuzevrijheid groter is met minder afhankelijkheid van een eigen vervoersmiddel. Daarvoor wil ze het voor reizigers mogelijk maken om, naast bus, tram, metro en trein, ook te kunnen kiezen voor deelfietsen, deelscooters en deelauto’s. Vanuit het beleidskader is er dan ook de wens om meer aanbod van deelmobiliteit op straat te realiseren. Het onderzoek richt zich op hoe dit mogelijk kan worden.

Er werd onderzoek gedaan naar de onderstaande vijf varianten.

De varianten werden getoetst aan de bijdrage aan de doelen, invulling van zeven uitgangspunten en de haalbaarheid op financieel, juridisch en organisatorisch vlak.

In december 2023 hebben het Dagelijks Bestuur en de regioraad van de VRA het advies overgenomen om een verdiepend onderzoek te doen naar twee varianten: een regionale vergunning en een regionaal contract deelmobiliteit. Waar deelmobiliteit nu per gemeente geregeld is (of niet), ziet de VRA kansen in een regionaal systeem. Dit vraagt een andere manier van organiseren, anders denken over mobiliteit en een grote verandering in een complex vervoerssysteem in de regio. Eind 2024 levert het project het advies op voor een regionaal deelmobiliteitssysteem.

Door tijdelijke experimenten naar een autoluwe buurt

Alleen door je écht te verdiepen in drijfveren, weerstanden en motivaties van mensen, kun je veel gerichter de problemen aanpakken. Een manier om te ontdekken wat werkt is het gebruik van kleinschalige experimenten.

Door tijdelijke experimenten naar een autoluwe buurt

Alleen door je écht te verdiepen in drijfveren, weerstanden en motivaties van mensen, kun je veel gerichter de problemen aanpakken. Een manier om te ontdekken wat werkt is het gebruik van kleinschalige experimenten.

Vervoersregio Amsterdam

Wat je misschien ook interessant vindt