+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

Werkgeversprogramma Bereikbaar Amersfoort

Binnen het programma Slim Werken Slim Reizen Midden-Nederland was (o.a.) het zeer succesvolle mobiliteitsplatform Amersfoort-Baarn-Leusden-Soest ontstaan. Hierin werkten werkgevers, overheid en een aantal andere belanghebbenden samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio. &Morgen-adviseur Gabriëlle Dijkstra – van der Burg was met haar enthousiasme en inzet een drijvende kracht. Toen het programma eind 2012 stopte, wilden de werkgevers in de regio graag samen doorgaan. Door inzet van gelden van de gemeente Amersfoort en Baarn (uit het Stimuleringsfonds van de Provincie) kon het mobiliteitsplatform Gabriëlle nog tot medio 2014 inschakelen.

Werkgevers enthousiasmeren

“Ik bleef de samenwerking tussen werkgevers, overheden en belangenorganisaties op het gebied van slimmer werken en reizen in de regio coördineren”, vertelt Gabriëlle. “Zo organiseerde ik nog een aantal bijeenkomsten, enthousiasmeerde nieuwe werkgevers zich aan te sluiten en onderzocht mogelijkheden voor het natransport richting bedrijventerreinen. Ook zorgde ik ervoor dat werkgevers nog een keer konden meedoen aan de fietscampagne rij2op5.” En met succes: gezamenlijk haalden de deelnemende werkgevers 9% auto’s uit de spits.

Regionale community binnen U15

Gabriëlle voerde overleg met de gemeente Amersfoort en het (toen) nieuwe werkgeversinitiatief U15 over een aparte community voor de regio Amersfoort binnen de U15. Want de behoefte van de werkgevers om met elkaar samen te werken bleef bestaan; ze wilden graag als ‘groep’ doorgaan. Halverwege 2014 werd het stokje (letterlijk) overgedragen aan de voorzitter van de U15.

 

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief