+31 (0)30 215 50 80       Stadsplateau 5, Utrecht

Werkgeversaanpak Almere

“Is een ‘werkgeversaanpak bereikbaarheid’ kansrijk in de regio?” Met deze vraag benaderde de gemeente Almere &Morgen. Rob de Vree en Gabriëlle Dijkstra-van der Burg gingen met deze verkenning aan de slag. Ze spraken met meer dan 30 grote werkgevers in Almere over onderwerpen als bereikbaarheid, duurzaamheid en vitaliteit. Dit deden zij zowel met de werkgevers individueel als in een groepsessie. Rob en Gabriëlle peilden ook de behoefte en belangstelling om gezamenlijk met mobiliteit aan de slag te gaan. De werkgevers bleken op het gebied van bereikbaarheid nauwelijks knelpunten te ervaren. Wel zien zij een duidelijke link tussen mobiliteit en hun ambities op het vlak van duurzaamheid, vitaliteit en goed werkgeverschap. Er bleek veel interesse om hiermee samen met andere organisaties aan de slag te gaan.

Besef: het kan anders

Ook binnen de gemeentelijke organisatie verkenden Rob en Gabriëlle het thema. Ze organiseerden ondermeer een sessie met beleidsmedewerkers. Tijdens de sessie ontstond bij de medewerkers het besef dat óók de gemeente anders kan omgaan met vraagstukken rond bereikbaarheid en bijvoorbeeld parkeren. &Morgen vertaalde de nieuwe inzichten, ideeën, ambities en wensen in een concreet voorstel voor de gemeente Almere.

Proces en inhoud

Rob en Gabriëlle konden snel de diepte in dankzij hun uitgebreide ervaring in andere regio’s. Hoewel de regio’s vaak sterk van elkaar verschillen, is die ervaring zeer waardevolle bagage. Ze combineerden hun kennis van mobiliteit met een proces- en mensgerichte aanpak. Ze spreken de taal van zowel de overheid als van werkgevers en zoeken altijd verbinding tussen de verschillende perspectieven en belangen.

 

Meld u nu aan voor de
&Morgen nieuwsbrief