apr 15

Rob de Vree

Ik geef leiding aan het ambitieuze team van &Morgen. Omdat ik het belangrijk vind te weten wat er in onze markt speelt en ontwikkelt, ben ik zelf ook actief in projecten en opdrachten. Zo was ik recent expert binnen de teams analyse en oplossingen van het ministerie van I&M voor Beter Benutten vervolg. Ook ben ik projectmanager voor een aantal van onze grote projecten, zoals mobiliteitsregisseur in de Stedendriehoek.

Positief en praktisch

Ik ben een positief en optimistisch ingesteld persoon met een praktische instelling. Ik heb gevoel voor politiek (in organisaties), weet goed om te gaan met complexe vraagstukken en ben in staat verschillende belangen te verenigen en om te zetten in vervolgstappen en actie. Ik analyseer snel en grondig en gebruik dit voor een goede schets van de context, naar mijn mening cruciaal om tot échte verandering te komen.

Gedeeld doel

Net als op het voetbalveld functioneer ik goed in een omgeving met professionals die (hard) werken aan een gedeeld doel, die hun plek kennen en zich willen doorontwikkelen. Beleid maken en strategie bepalen zijn daarbij belangrijk, maar het (kunnen) operationaliseren daarvan zeker ook. Inhoud, argumenten en de te kiezen koers liggen sterk in elkaars verlengde. Ik ben geduldig, heb een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en kan me goed verplaatsen in de wensen van een opdrachtgever. Verder weet ik mensen te motiveren en te prikkelen en ben aanwezig, zonder daarbij op de voorgrond te hoeven treden. Mijn kernkwaliteiten zijn verbinden, luisteren, doorzettingsvermogen en doortastendheid.

Rob is partner bij &Morgen en coördineert ons werkveld verkeer & vervoer.