apr 04

Jos Hollestelle

Als verkeerskundige en expert op het gebied van reiskostenregelingen en mobiliteitsbeleid weet ik altijd een brug te slaan tussen de wensen van de overheid en de behoeften van het bedrijfsleven. Je hebt elkaar tenslotte nodig om duurzame resultaten te behalen. Dat merk ik ook binnen mijn roeiteam: hoe beter we samenwerken en op elkaars talenten vertrouwen, hoe sneller we vooruit gaan.

Een stap verder helpen

Ik inspireer opdrachtgevers, betrokken organisaties en regio’s door in heldere taal te laten zien welke winst zij kunnen behalen met slim werken en reizen. In ieder project wil ik mensen of organisaties een stap verder helpen. Een goed voorbeeld is mijn project bij Rijkswaterstaat. Ik wist ze te overtuigen van het belang van tijdige en eerlijke communicatie met werkgevers rondom wegwerkzaamheden. RWS past deze aanpak nog steeds toe bij wegwerkzaamheden om zo overlast voor werkgevers te verminderen.

Jos is partner van &Morgen en Syndesmo.