apr 15

Frank Steijn

Als vervoerseconoom en gedragsdeskundige houd ik mij al jaren bezig met de verbetering van de bereikbaarheid in Nederland. Gestart als adviseur bij een verkeerskundig adviesbureau, opgegroeid als lobbyist bij een werkgeversorganisatie, volwassen geworden als directeur van een stichting en nu al een aantal jaar actief als ondernemer.

Verandering en vernieuwing

Rode draad: samen zoeken naar nieuwe wegen om verder te komen. Bel mij voor verandering en vernieuwing. Visievorming en draagvlak. Beweging en energie. Samen puzzelen om een stap verder te komen. Anderen mobiliseren en zaken realiseren. Waar liggen de drijfveren, wat is haalbaar, waar zit de verbinding? Daar ben ik het liefst naar op zoek. Daar zit mijn energie.

Frank is directeur van &Morgen en Syndesmo en coördineert ons werkveld slimme en schone stedelijke logistiek.