mrt 12

Casper Stelling

Casper Stelling

…in een paar zinnen:

Casper is strategisch adviseur mobiliteit en ruimte bij partnerbureau Bijstelling. Hij is gespecialiseerd in het ontwikkelen van vernieuwend mobiliteitsbeleid voor de korte- en lange termijn. Zijn passie ligt in het verbeteren van beleid door de hele beleidscyclus te evalueren en te herzien. Casper heeft zeer brede ervaring met korte termijnbeleid gericht op “quick win” maatregelen en mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement en gedrag, maar ook met lange termijnbeleid zoals het proces van divergeren en convergeren in integrale MIRT studies.

…wordt blij van:

In harmonie met alle stakeholders resultaatgericht toewerken naar een ambitieus eindbeeld waarin het einddoel voor iedereen helder en aantrekkelijk is en de stappen daar naartoe realistisch, effectief en efficiënt zijn.

…is typisch:

Verbindend op inhoud en relatie. Casper is enthousiasmerend en oplettend. Hij ziet gesprekspartners niet alleen als vertegenwoordiger van hun organisatie, maar ook als persoon met een unieke eigen stijl en persoonlijke problemen en dromen die verklaren hoe zij in de wedstrijd zitten. Hierdoor creëert Casper doorbraken in samenwerking die anders niet tot stand zouden komen.